ΤΗΛΕ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η έγκυρη και έγκαιρη μεταφορά της πληροφορίας μέσω της πληροφορικής και των επικοινωνιών, για την παροχή ιατρικής περίθαλψης με σκοπό την διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών από όλους τους επαγγελματίες υγείας είναι ο βασικός σκοπός της τηλεϊατρικής (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Η Τηλεϊατρική βελτιώνει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, βοηθά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, παρέχει καλύτερες πληροφορίες στους ασθενείς και βοηθά στην ταχύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρις στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και την εύκολη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο.

Οι βασικές εφαρμογές της τηλεϊατρικής αφορούν :

ΤΗΛΕ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 1

  • Την διάγνωση, την συμβουλευτική αλλά και την νοσηλεία

  • Την Ακτινολογία

  • Την Καρδιολογία

  • Την Δερματολογία

  • Τις υπηρεσίες πρόληψης, διατροφής, τον εμβολιασμό και τις συνθήκες διαβίωσης

  • Τηλεϊατρική για την υποστήριξη διακομιστικών σταθμών.

ΤΗΛΕ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 2Η τηλε-ακτινολογία, αποτελεί ένα τμήμα της τηλεϊατρικής που ασχολείται με την διάγνωση των απεικονιστικών εξετάσεων σε μια απομακρυσμένη περιοχή από το σημείο λήψης των ακτινολογικών εικόνων. Η εξέλιξη των φορητών-κινητών υπολογιστικών συσκευών, των τεχνολογιών δικτύωσης (γραμμές τηλεπικοινωνιών, διαδίκτυο [internet], τοπικά δίκτυα, δίκτυα «νέφους» [computer clouds]) αλλά και τα ειδικά λογισμικά software για την λήψη, επεξεργασία και την αποστολή ψηφιακής εικόνας έχουν εκτινάξει τις δυνατότητες της τηλε-ακτινολογίας για:

  • Ψηφιακή απεικόνιση και

  • Για αποκεντρωμένη από την κεντρική νοσοκομειακή -διαγνωστική μονάδα, παροχή υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση των ασυρμάτων τεχνολογιών δικτύωσης, είτε τοπικών δικτύων Wi-Fi είτε των τηλεφωνικών δικτύων τέταρτης (4G) και πέμπτης γενιάς (5G) για ταχεία μεταφορά μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων αλλά και η ψηφιακή αποθήκευση των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων με συστήματα διαχείρισης εικόνας τύπου PACS ή RIS, παρέχει πολλές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα από οποιοδήποτε σημείο, αλλά και παροχής ακτινολογικών υπηρεσιών σε ασθενείς που έχουν αδυναμία μετακίνησης. Η τηλε-ακτινολογία δίνει την δυνατότητα τηλεδιάγνωσης στο χώρο του ασθενούς με ταυτόχρονη πρόσβαση της εικόνας από τον ιατρό ακτινολόγο και τον θεράποντα.

ΤΗΛΕ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 3Η Τηλε-ακτινολογία έχει βοηθήσει έτσι σημαντικά τους ασθενείς που χρειάζονται ιατρικές υπηρεσίες κατ΄ οίκον καθώς μπορούν πλέον να έχουν άμεσα πολύ υψηλής διαγνωστικής αξίας ακτινολογικές εικόνες- Ακτινογραφίες κατ΄ οίκον και Υπερηχογραφήματα κατ’ οίκον -οι οποίες αποστέλλονται στον θεράποντα ιατρό τους σε ψηφιακή μορφή βοηθώντας έτσι στις ασφαλέστερες και γρηγορότερες αποφάσεις του και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών . Ακόμα οι ασθενείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν πληρέστερη εικόνα του ιατρικού τους φακέλου και περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους.

Σε αυτή την κατεύθυνσή της ψηφιακή εποχή της ιατρικής αλλά και ειδικά στην εποχή της ψηφιακής ακτινολογίας η αποθήκευση και η εύκολη πρόσβαση στην ψηφιακή ακτινολογική εικόνα (Ψηφιακή Ακτινογραφία – Υπέρηχος και Τρίπλεξ), προσφέρει μεγάλη διευκόλυνση στην ιατρική πρακτική και στην διαχείριση των περιστατικών πετυχαίνοντας τους σκοπούς της τηλεϊατρικής. Πλέον δεν χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής που αντιμετωπίζει αδυναμία μετακίνησης αλλά αρκεί να μεταφερθεί η ιατρική πληροφορία που τον αφορά και ειδικά στην περίπτωση των ακτινολογικών διαγνώσεων αρκεί να μεταφερθεί η ακτινολογική εικόνα του και ειδικά :

• Η Ακτινογραφία κατ΄ οίκον

ΤΗΛΕ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 4• Το Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον

• Το Triplex κατ΄ οίκον

Στην Ακτινοδιάγνωση κατ΄οίκον αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του ασθενή, τηρούμε ψηφιακό ιατρικό φάκελο και προχωράμε στην παροχή πρόσβασης στο αρχείο του ασθενή, στον ιατρό μας και απομακρυσμένα από τον χώρο του ώστε :

  • Να υπάρχει πρόσβαση στον Ιατρικό φάκελο του ασθενούς μέσα από το PACS ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ στον χώρο του, εφόσον έχει αδυναμία μετακίνησης.

  • Σύγκριση με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και ιατρική γνωμάτευση με επιτόπου παράδοση ακτινογραφιών κατ΄ οίκον και υπερήχων -τρίπλεξ κατ΄οίκον.

Η ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ είναι πάντα εκεί για όσους το έχουν ανάγκη με τεχνολογία αιχμής.

Μοιράστε τη γνώση

Βρισκόμαστε στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα

Καλέστε μας άμεσα!